Acute MiniRis

MiniRis kuvantamisprosessin tukena

Acute-järjestelmään on saatavilla MiniRis-ominaisuus kuvantamisen prosessin tueksi. Ominaisuuden avulla voit kirjata kuvantamisen lähetteitä, merkitä kuvantamisen tutkimuksia otetuksi lisätietoineen ja kirjata tarvittavat lausunnot, sekä hoitaa otetut kuvat laskutusvalmiiksi ja edelleen laskuttaa.

MiniRIS -toiminnallisuutta käytetään sekä oman kuvantamis-prosessin hoitamiseen, että ulkopuolelta tulevien lausuntojen kirjaamiseen (ostopalvelu). Tarvittavat ominaisuudet sovitetaan asiakkaan tarpeen mukaan.

Toiminnallisuus on suunniteltu mahdollistamaan Acuten radiologia-lähetteiden joustava käyttö myös sellaisissa asennuksissa, joissa ei ole erillistä sähköistä liittymää ulkopuoliseen RIS-järjestelmään. MiniRIS sisältää karkeasti kaksi toiminnallisuutta: radiologialähetteiden pohjalta kuvaaja synnyttää järjestelmään varsinaiset kuvantamistutkimustapahtumat (= kirjaa kuvan oton) radiologi kirjaa järjestelmään lausunnot tutkimuksistaPalvelun hyödyt

 • Tukee yhtenäisiä työprosesseja ja kaikki kuvantamisen vaiheet ovat näkyvissä Acute-järjestelmässä
 • Organisaation yhtenäinen kirjaamis- ja toimintatapa
 • Kuvantamistutkimukset kirjataan rakenteisesti potilastietojärjestelmään
 • Kuvantamistutkimukset tulee laskutettua
 • Kirjattu lausunto siirtyy automaattisesti Kanta-arkistoon kuittauksen yhteydessä (mikäli Kanta-ominaisuudet ovat Acutessa käytössä)

Työnkulku-esimerkki: case oma kuvantaminen

 1. Lääkäri kirjaa istunnolle kuvantamislähetteen tutkimuksineen ja asettaa lähetteen Valmis - tilaan. Tarvittaessa tulostaa lähetteen. Kuva lähetteestä: Miniris image

 2. Röntgenhoitaja valitsee määrätyn tutkimuksen, täyttää ja tallentaa tiedot. Tallennuksen jälkeen tutkimus näkyy Radiologin lausuntojonossa.

Miniris image

Tiedot tallennetaan ja tutkimus tulee näkyviin radiologin työjonoon.

Miniris image

 1. Tutkimus ohjataan seuraavaksi lausuttavaksi halutulle radiologille. Käyttäjän työpöydän laatikosta Lausuttavat työjono päästään sivulle, jossa näytetään oletuksena kirjautuneen käyttäjän lausuttavaksi ohjatut tutkimukset. Tutkimus avataan klikkaamalla tutkimuksen nimeä.
 2. Lopuksi kirjataan lausuntotekstit. Kun tutkimus on avattu jonosta, on AC-numero linkkinä kuvaan, mikäli käytössä on PACS. Lausunto kenttään kirjataan tekstit, voidaan valita diagnoosi ja valitaan lausunnon antaja.

Miniris image

 1. Kun lausunto on kirjattu, asetetaan lausunnon tilaksi Valmis. Lausuntotekstit siirtyvät automaattisesti lähettäneelle lääkärille kuitattavaksi.
 2. Lähettänyt lääkäri pystyy tekemään lisälausuntopyynnön, jolloin pyyntö ja lausunto tulevat näkyville radiologille.

Ota yhteyttä

Kysy lisää tai pyydä yksityiskohtainen kuvaus tästä Acuten lisäpalvelusta: myynti.acute@vitecsoftware.com tai
puhelimella 03 3395 0910.