Kaiku Health

Digitaalista potilasseurantaa sekä erityissairaanhoitoon että ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon.

Digitaalinen Kaiku Health –palvelu kerää potilailta tietoja hoitojen aikaisista oireista ja elämänlaadusta. Palvelun algoritmit analysoivat ja visualisoivat potilaiden raportoiman tiedon hoitohenkilökunnalle. Kaiku Health hälyttää hoitohenkilökuntaa potilaan tilan muutoksista ja vakavista oireista. Kaiku Health myös tukee potilasta hoitojen aikana antaen rutiiniohjeita potilaan raporttien perusteella.

Kaikuhealth screenshot 1

Kaiku Health –sovellukset syöpähoitojen ja lapsettomuushoitojen seurantaan sekä ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon ovat käytössä yli 30 klinikalla Euroopassa. Syöpähoitojen seurannassa käytettävä sovellus sisältää yli 20 seurantamoduulia, jotka kattavat kaikki yleisimmät syöpätyypit ja niiden eri hoitovaihtoehdot.

Kaikuhealth screenshot 2

Kaiku Health ja Acute keskustelevat keskenään integraation välityksellä.

Lisätietoja

www.kaikuhealth.com/applications

Yhteystiedot:

Jaakko Laukkanen
Head of Sales

jaakko.laukkanen@kaikuhealth.com
+358 45 278 7477